Motif talk #1

Ice Breaking

โควิดมาพาเธอไป จึงเกิดกิจกรรม Motif talk #1 Ice Breaking

เพื่อให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น

ไม่ห่างเหินกันและร่วมสนุกกับเกมสุดลุ้นระทึก

ถึงแม้จะไม่ได้เข้ามาเจอกันแต่เรายังสามารถที่จะมาเจอกันได้ได้ผ่านทางหน้าจอในสโลแกน

“เว้นระยะห่างทางสังคม