สมัครงาน

Mobile Developer

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในการพัฒนา Mobile Application
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA, Kotlin, Swift, Flutter, React Native หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจใน JSON หรือ concept OOP (Object-Oriented Programming)
 • สามารถใช้งาน RestAPI Services ได้
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน

 • พัฒนา Mobile Application ของบริษัทฯ ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
 • ดูแลและแก้ไขในส่วน Front end ตาม Requirement
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

APPLY

Software Engineer

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานการเขียน Web Application ด้วยภาษา Java ทั้งส่วน Front-end และ Back-end
 • มีความรู้ด้าน SQL (Oracle, MS SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม ใส่ใจ มีวินัยในการทำงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักการพัฒนางานให้เกิดคุณภาพ

รายละเอียดงาน

พัฒนา Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย

APPLY

System Analyst

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน System Analyst อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้าน SQL (Oracle, MS SQL, SQL Server)
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีวินัยในการทำงาน
 • หากมีความรู้ด้านธุรกิจประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • เก็บความต้องการจากลูกค้า
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและปรับปรุงโปรแกรมให้สอดคล้องต่อการใช้งาน
 • ออกแบบ Requirement Spec, ประสานงานกับ Developer
 • จัดทำ Project Document (SRS, SDS, ER Diagram, Business Flow, User Manual etc…)
 • ทดสอบระบบ, Support UAT กับลูกค้า

APPLY

Software Sales (Banking & Leasing)

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สนใจงานขายและดูแลลูกค้า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • หากมีประสบกาณ์ทางด้านธุรกิจ Banking & Leasing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

APPLY

Software Sales (Insurance)

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สนใจงานขายและดูแลลูกค้า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • หากมีประสบกาณ์ทางด้านธุรกิจประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

APPLY

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมประจำเดือน (พบปะ ทำกิจกรรมและทานข้าวร่วมกัน)
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
 • คอร์สอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • สัมมนาประจำปี
 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ต้องการงานท้าทาย มาร่วมงานด้วยกัน !!

อีเมล์: hr@motiftech.com

ที่อยู่บริษัท: 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

(ใกล้ BTS อโศก/ MRT สุขุมวิท)

เบอร์โทรศัพท์: 02-653-3644

แฟกซ์: 02-653-3647