CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 2021-05-06 14:27:35
โมทีฟ มีส่วนร่วมบริจาคสิ่งของและทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสงคราม 2019-04-04 17:02:44
เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ l สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 2017-03-07 10:55:48