25 ม.ค., 2022

Log Management

     ระบบบริหารจัดการข้อมูล Log File แบบศูนย์กลาง ซึ่งรองรับการจัดเก็บข้อมูล Log File จากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ Firewall, Router, Switch, Window Server, Linux Server, Web Server, Application Server และอื่น ๆ อีกมากมาย

25 ม.ค., 2022

Personal Assurance Message (PAM)

     เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ข้อความยืนยันการเปิดใช้บริการออนไลน์ ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่กำลังทำรายการ เพื่อให้ทราบว่ากำลังทำรายการผ่าน ที่ลงทะเบียนได้ อย่างถูกต้อง แต่ถ้าข้อความยืนยันส่วนตัวตรงนี้ไม่ถูกต้องก็สามารถยกเลิกการทำรายการได้ทันที โดยไม่ต้องใส่ password เเต่อย่างใด

25 ม.ค., 2022

Data Security

      การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่จะให้สิทธิในการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น และป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าเป็นมาตรการที่องค์กรดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในการปกป้องข้อมูลอย่างถูกต้องและให้สอดคล้องเข้ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

  • การตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
  • ความปลอดภัยของเครือข่าย
  • การเข้าถึงของข้อมูล
  • การตอบสนองเมื่อข้อมูลรั่วไหล
  • เอ็นคริปชั้น (Encryption) หรือการแปลงข้อมูลให้เป็นรหัสลับ
25 ม.ค., 2022

Data Analytics

     เป็นเทตโนโลยีที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าขององค์กร มีการใช้สถิติและตัวเลขในการคาดคะเนพฤติกรรมผู้บริโภค

เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนการตลาดได้สมบูรณ์แบบ เกิดผลตอบแทนธุรกิจได้ดี

  • ช่วยในการตัดสินใจจากการใช้ข้อมูลเชิงลึก นำมาคาดเดาการวางแผนแคมเปญการตลาด และเลือกสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
  • สร้างแคมเปญการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมไปถึงเข้าใจแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้สามารถสร้างแคมเปญมารองรับพฤติกรรมเหล่านั้นได้
  • ช่วยสร้างบริการ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น
25 ม.ค., 2022

IT Infrastructure

     เป็นโครงสร้างของระบบไอทีในองค์กร ที่ทำให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สามารถรองรับการทำงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้ทั้งในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคต

องค์ประกอบของงาน IT Infrastructure
– ด้านการติดตั้งและวางระบบ Server
– ด้านการติดตั้งและวางระบบ Network
– ด้านการสร้างและการจัดการ Data Center
– ด้าน IT Security

25 ม.ค., 2022

Robotic Process Automation (RPA)

     เป็นซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ Robotic Process Automation ช่วยให้คุณมีเครื่องมือในการสร้างหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ของคุณเองเพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติ”bots” ของคุณคือซอฟต์แวร์ที่ตั้งค่าได้ เพื่อดำเนินงานที่คุณมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมได้ง่าย

      ทั้งนี้ประโยชน์ RPA มีอย่างไรบ้าง

  • ลดข้อผิดพลาดในการทำงานอันเนื่องมาจากมนุษย์ (Human Error)
  • ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพราะสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะเพิ่ม Output และ ลด Error 
  • ช่วยให้งานซ้ำ ๆ เป็นเรื่องไม่น่าเบื่ออีกต่อไป