บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

Update ภาพกิจกรรม CSR “บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)” 😄😄😄

ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร Strong จิตพอเพียงด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2562

โมทีฟเอาภาพบรรยากาศกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2562 มาฝากจ้า กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
ชาวโมทีฟได้ร่วมทำกิจกรรม และเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน สานสัมพันธ์พี่น้องชาวโมทีฟให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

  

 

ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน…Happy ฝุดๆไปเลยจ้า

Motif ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คุณวรพจน์ ชุมทอง General Manager บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าหารือเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบโปรเจคนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา