บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

Update ภาพกิจกรรม CSR “บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)” 😄😄😄

ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร Strong จิตพอเพียงด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

โมทีฟ มีส่วนร่วมบริจาคสิ่งของและทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของและทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้สังคมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงน้ำใจต่อสังคม ขอนุโมทนาบุญแก่ผู้บริจาคทุกท่านด้วยนะคะ

 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆร้องเพลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่ๆที่น่ารักเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะ

Posted in csr

เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ l สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในครั้งนี้มียอดเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 15,710 บาท และสิ่งของอื่นๆ ได้แก่  เสื้อผ้า ยารักษาโรค  ขอนุโมทนาบุญแก่ผู้บริจาคทุกท่านด้วยนะคะ

 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ เล่มเกมสุดฮอตอย่างเก้าอี้ดนตรี เกมบกน้ำอากาศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่ๆที่น่ารักเป็นอย่างมาก งานนี้เรียกได้ว่า “พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มบุญ” กันเลยทีเดียวค่ะ 🙂