พิธีมอบโล่เเละประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

 

Update   “พิธีมอบโล่เเละประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา” 

ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงาน เพื่อสนับสนุน โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

[smartslider3 slider=”31″]